,,Niektórzy chcą się uczyć języka angielskiego – większość chce nauczyć się go mówić: w tym celu jest Speak Your Mind.”

Przetestowane przez nauczycieli, zatwierdzone przez słuchaczy

Speak Your Mind stosowana przez dziesiątki tysiecy słuchaczy w jedno- lub wielojęzykowych kontekstach od początkowego rozwoju w połowie lat 90 jest faktyczną alternatywą dla tradycyjnych programów nauczania języka angielskiego. Bazująca na Structured Interaction Method,* Speak Your Mind dowodzi wiarygodności, skuteczności i popularności wśród szerokiej gamy słuchaczy, w szczególności w sytuacjach, w których mają oni ograniczony czas na naukę w szkole lub we własnym zakresie.

Rezultaty

Speak Your Mind jest skoncentrowana na wynikach, ale dodatkowo skupia słuchacza w samym środku procesu nauki. Radość z nauki gra ważną rolę w skutecznym nauczaniu, a lekcja ze Speak Your Mind pozostawia mnóstwo miejsca na zabawę, ale ostatecznie słuchacze ocenią kurs na podstawie uzyskanych rezultatów. Speak Your Mind pozwala słuchaczom dostrzegać ciągły zauważalny dowód ich rozwoju – kolejny znaczący czynnik w tworzeniu silnego poczucia nagrody dla wszystkich – słuchaczy i nauczycieli

,,Po tym całym czasie kiedy próbowałem nauczyć się angielskiego to pierwszy raz kiedy rzeczywiście czerpię radość z nauki i pierwszy raz kiedy dostrzegam, że idę w dobrym kierunku.”
Satoshi Kamura: Chirurg, Japonia

Štruktúra

Kurs metodą Speak Your Mind wynika z przejrzystej struktury: większość osób intuicyjnie popiera naukę od poziomu A do B i C. Słuchacze chcą „wiedzieć czego się uczą” oraz „wiedzieć ile umieją,” dla wielu osób stanowi to podstawowy czynnik w utrzymaniu motywacji oraz uczeniu się w kierunku długoterminowych celów.

  • ENGLISH WITH SPEAK YOUR MIND - Intermediate

  • ENGLISH WITH SPEAK YOUR MIND - Elementary

  •  Nacisk na mówienie

  •  Szerokodostępne nauczanie w wieku od 11 do 87 lat

  •  Niezawodność: udowodniona na skalę międzynarodową przez 20 lat

  • Przejrzysty program postępów z lekcji na lekcję

  • Skuteczność oraz trafność od poziomu początkowego do zaawansowanego

  •  Skrócony czas nauki

  • Brak przymusowej pracy domowej

  • Zajęcia grupowe oraz indywidualne

Ukształtowana interakcja

Zamiast stwarzać sytuacje, w których nowy materiał może lub nie musi się pojawiać, nauczyciel wprowadza nowu „materiał” i tworzy wokół niego cykl dostępnych sytuacji konwersacyjnych poprzez pytania i sygnały, które są wykorzystane jako baza w relacjach nauczyciel – słuchacz oraz słuchacz – słuchacz.

Kierowany dialog spełnia podwójną rolę – pytania stanowią realne zapytania, które wywołują naturalne odpowiedzi słuchaczy, które są również skoncentrowane na możliwościach „uczenia się języka.” Większość słuchaczy jest bardziej zainteresowanych tematami „zamawiania kawy” niż przykładowo „przedimka nieokreślonego” (mimo, że wiedzą, że jest to temat ważny) więc treść jest stworzona aby podnosić oraz utrzymywać zaangażowanie słuchacza w wyzwolenie naturalnych i spontanicznych reakcji.

Naturalne uczenie

Model materiałów językowych zapewnia, że lekcje są zawsze przystępne dla słuchaczy, w tym samym czasie mogą popchnąć ich na samą krawędź ich wiedzy i umiejętności. W sali lekcyjnej intuicja oraz umiejętności reakcji nauczyciela będą stanowić balans pomiędzy poczuciem korzyści słuchacza wynikającym z tego co potrafi już zrobić dobrze oraz wyzwaniem nauczenia się więcej.

Kierowany dialog stanowi esencję zajęć, stanowiąc zazwyczaj około 80% czasu zajęć oraz jest podstawą dla rozwoju umiejętności słuchania, biegłości oraz poprawności językowej.

,,Prostota jest dobrą rzeczą – chcemy jej w rzeczach, które używamy oraz w rzeczach, które robimy – i jeśli nauka ze Speak Your Mind wydaje się „łatwa” to jest jej dodatkowa korzyść.”

To lekcja bogata w uczenie się – nauczyciel steruje dialogiem przez szeroki wybór tematów oraz sytuacji oraz może wybierać z szerokiej gamy słownictwa oraz gramatyki na każdej lekcji – jest to szczególnie cenne kiedy czas zajęć jest ograniczony oraz kiedy słuchacze mają niewiele lub zero kontaktu z językiem poza zajęciami.

Naturalne uczenie

Speak Your Mind podchodzi do nauczania jako pojedynczy trwający „proces,” a nie ciąg oddzielnych „epizodów.” Nowy materiał jest wprowadzany przejrzyście oraz zwięźle. Ten początkowy kontakt zwyczajnie rozpoczyna proces nauczania – proces, który trwa aż słuchacze z czasem używają języka w rozmaitych nowych sytuacjach, zarówno przez instynktowne oraz trwałe powtarzanie materiału, które jest wplecione w nauczanie podczas kursu. Uczenie się nie jest starannie regularnym procesem, ale wielokrotnie stale napotyka słowa oraz struktury w coraz szerszej gamie sytuacji oraz połączeń wprawiając pamięć w ciągłą pracę.

Tempo

Nie uważamy, że posiadamy magiczny przepis, ale program Speak Your Mind został opracowany aby był skuteczny i efektywny. Mimo, że czas nauki może różnić się znacząco w zależności od osoby i rejonu, w większości przypadków Speak Your Mind znacząco skraca czas nauki oferując słuchaczom kurs, w którym nauka języka ,,szybko” i ,,dobrze” nie stanowi jedynie alternatywy.

Simply speaking

Webpage URL
Find out more about Speak Your Mind Method

Levels

Webpage URL
Speak Your Mind is a complete learning programme from Beginner to Advanced