„Niektorí ľudia sa chcú angličtinu učiť – väčšina ale chce anglicky hovoriť. A preto je tu Speak Your Mind.“

Otestované učiteľmi, schválené študentmi

Využitá desiatkami tisícov študentov od začiatku svojho vývoja v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia, Speak Your Mind predstavuje reálnu alternatívu štandardným programom učenia angličtiny.
Založená na Štruktúrovanej interaktívnej metóde*, Speak Your Mind sa osvedčuje ako spoľahlivá, efektívna a je obľúbená u širokej škály študentov, hlavne v situáciách keď majú len obmedzený čas na štúdium ako v škole, tak aj doma.

Výsledky

Speak Your Mind sa orientuje na výsledky ale súčasne má v strede svojej pozornosti jednotlivca. Radosť hrá dôležitú úlohu pri úspešnom učení sa a hodiny Speak Your Mind poskytujú veľa priestoru na zábavu, ale nakoniec študenti budú hodnotiť kurz na základe svojich dosiahnutých výsledkov. Speak Your Mind nepretržite poskytuje hmatateľný dôkaz postupu a tým umožňuje študentom neustále vidieť svoj pokrok – ďalší z dôležitých faktorov pre vytvorenie silného pocitu zadosťučinenia, ktorý získavajú ako študenti tak učitelia.

„Po všetkých tých pokusoch sa učiť anglicky toto je prvý krát kedy ma to baví a prvý krát čo vidím, že sa niekam dostávam.“
(Satoshi Kamura: Chirurg, Japonsko)

Štruktúra

Kurz Speak Your Mind sa riadi jasnou štruktúrou: väčšina ľudí intuitívne súhlasí s postupom z A do B, z B do C. Študenti radi ‘vedia čo sa učia’ a radi ‘vedia čo vedia’ – pre veľa ľudí je toto základnou pomôckou pre udržanie si motivácie pokračovať v učení k dlhodobým cieľom.

  • ANGLICKY SO SPEK YOUR MIND - Intermediate

  • ANGLICKY SO SPEK YOUR MIND - Elementary

  • Dôraz na rozprávanie

  • Prístupný spôsob učenia od 11 do 87 rokov

  • Spoľahlivá: dokázané medzinárodne počas dvadsiatich rokov

  • Jasná štruktúra pre napredovanie z hodiny na hodinu

  • Efektívna a vhodná metóda od začiatočníkov po najvyššiu úroveň

  • Skracuje čas potrebný na učenie

  • Žiadne povinné domáce úlohy

  • Pre skupinové aj individuálne kurzy

Štruktúrovaná interakcia

Radšej ako vytvárať situácie z ktorých sa môžu a nemusia nové slová a gramatika vynoriť, učiteľ predstavuje tieto nové ‘veci’ v rôznych kontextoch v jazykovo prístupných konverzáciách a ďalej v otázkach a nápovedách, ktoré tvoria základ interakcie medzi učiteľom a žiakom a medzi žiakmi samotnými.

Tento riadený dialóg má dvojitú úlohu – otázky sú skutočné dotazy ktoré vyprovokujú skutočné odpovede zo strany študentov a zároveň sú zamerané na konkrétne jazykové javy alebo slová a tým predstavujú možnosť na ich naučenie. Väčšinu študentov bude veľmi pravdepodobne viac zaujímať ‘objednávanie kávy’ ako napríklad ‘neurčitý člen’ (aj keď vedia že je dôležitý). Takže obsah je navrhnutý tak, aby nabudil a udržal záujem študentov a vyvolával spontánnu interakciu.

Motivácia – učenie sa v akcii

Učebný materiál je navrhnutý tak, že zabezpečuje, že lekcie sú vždy pre študentov jazykovo prístupné ale zároveň môže posúvať hranice ich vedomostí a zručností. Rovnováhu v triede na hodine medzi pocitom úspechu študentov z toho, čo už dobre vedia a výzvou naučiť sa viac predstavuje učiteľova intuícia a schopnosť reagovať.

Riadený dialóg predstavuje jadro hodiny, obyčajne tvorí okolo 80% z hodiny, a je platformou pre vybudovanie počúvania s porozumením, plynulosti a presnosti.

„Jednoduchosť je dobrá vec – chceme ju vo veciach ktoré používame a vo veľa veciach, ktoré robíme – a ak učenie sa s metódou Speak Your Mind sa javí ako ‘jednoduché’, je to len k jej dobru.“

Hodina je bohatá na učenie – učiteľ manévruje dialóg cez veľa rôznych tém a kontextov a dokáže doňho vtiahnuť širokú škálu slovnej zásoby a gramatiky každú lekciu – toto je obzvlášť cenné keď čas na učenie sa je limitovaný a keď študenti majú zriedkavý alebo žiadny kontakt s angličtinou mimo triedu.

Prirodzené učenie sa

Speak Your Mind berie učenie sa skôr ako jeden nepretržitý ‘proces’ ako sériu oddelených ‘epizód’. Nové veci sú vždy vysvetlené jasne a ucelene. Tento úvodný kontakt iba začína proces učenia sa – proces, ktorý bude v budúcnosti pokračovať tým, že študenti budú používať tieto nové veci v rôznych nových kontextoch v rámci opakovacích častí hodín a taktiež vďaka neustálemu recyklovaniu jazyka, ktoré je zahrnuté v celom učebnom materiáli. Učenie sa nie je hladký proces, ale vďaka tomu že sa znovu a znovu stretávate so slovami a štruktúrami vo viac a viac situáciách a rôznych asociáciách začína vaša pamäť naozaj pracovať.

Rýchlosť

Netvrdíme, že máme nejaký zázračný recept, ale Speak Your Mind je navrhnutá tak, aby bola výkonná a účinná. Aj keď môžu byť podstatné rozdiely v dĺžkach učenia sa pre rôznych ľudí, vo väčšine prípadov Speak Your Mind významne skracuje tento čas, čím poskytuje študentom výhody kurzu kde ‘učenie sa rýchlo’ a ‘učenie sa dobre’ nie sú alternatívy.

Simply speaking

Webpage URL
Find out more about Speak Your Mind Method

Levels

Webpage URL
Speak Your Mind is a complete learning programme from Beginner to Advanced